Rymowana przepowiednia Tęgoborska hrabiego Władysława Wielogłowskiego z d. 23 września 1893 r. opracowana wg wieszcza Wernyhory z moją interpretacją [„Ilustrowany Kurier Polski” z 27 marca 1939 r.]

Mojsej Wernyhora – ukraiński kozak, lirnik i wróżbita z XVIII w. Pochodził ze wsi Dmytrykówka nad Dnieprem, a jako wieszcz przebywał w polskiej wsi Makedon w starostwie kaniowskim oraz w Korsuniu nad rzeką Rosią. Jako starzec swoimi proroctwami zyskał duży rozgłos wśród ludu ukraińskiego i polskiego. Jan Matejko namalował jego obraz. Odwoływali się do jego proroctw polscy poeci i pisarze romantyczni.

„W dwa lat dziesiątki nastaną te pory,

Przepowiednia z 1893 do 1914 r. = około 20 lat, kiedy wybuchła I wojna światowa.

Gdy z nieba ogień wytryśnie.

Pojawiły się pierwsze w historii samoloty, zrzucające bomby podczas I wojny światowej.

Spełnią się wtedy pieśni Wernyhory,

Świat cały krwią się zachłyśnie.

Polska powstanie ze świata pożogi,

Polska powstaje w 1918 r. po I wojnie światowej.

Dwa orły padną rozbite.

Klęska Prus, Austrii i Rosji w wyniku I wojny światowej, które miały w herbie orły. Państwa Prus i Austrii rozpadły się. 

Lecz długo jeszcze los jej jest złowrogi,

Marzenia ciągle niezbyte.

Może chodzi tu o wojnę z Rosją radziecką w 1920 r. oraz o kryzysy gospodarcze?

Gdy lat trzydzieści we łzach i rozterce

  30 lat = 1914 – 1944 między początkiem I wojny światowej i końcem II wojny światowej.  

Trwać będą cierpienia ludu.

Na koniec przyjdzie jedno wielkie serce

I samo dokona cudu.

Może tu chodzić o Józefa Piłsudskiego, Jana Pawła II albo Lecha Wałęsę?

Gdy czarny orzeł znak krzyża splugawi,

Niemcy hitlerowskie miały w herbie czarnego orła i krzyż – swastykę.

Skrzydła rozłożywszy złowieszcze –

Dwa padną kraje, których nikt nie zbawi,

Hitler zajął najpierw Austrię i Czechy, za którymi nikt się nie ujął. 

Siła przed prawem jest jeszcze.

Lecz czarny orzeł wejdzie na rozstaje,

Czarny orzeł jest herbem Niemiec.

Gdy oczy na wschód obróci,

Hitler napada na Związek Radziecki w 1941 r. i zaczyna się jego klęska od bitwy pod Stalingradem.

Krzyżackie szerząc swoje obyczaje,

Z złamanym skrzydłem powróci.

Od bitwy pod Stalingradem front zaczyna się cofać i jest to początek klęski Niemiec. 

Krzyż splugawiony razem z młotem padnie,

Upadek Niemiec hitlerowskich, ale ZSRR się umacnia, który ma młot w herbie. Upada dopiero w l. 90-tych.

Zaborcom nic nie zostanie.

??? 1944 r. Polska powstaje w nowych granicach jako PRL?

Mazurska ziemia Polsce znów przypadnie,

A w Gdańsku port nasz powstanie.

Mazury i Gdańsk przypadają Polsce po II wojnie światowej.

W ciężkich zmaganiach z butą Teutona

Butą Teutona określa się Niemców. Może Niemcy wkrótce sprzymierzą się z Rosją?

Świat znowu krwią się zrumieni,

Gdy północ wschodem będzie zagrożona

Północ to raczej Europa, a Wschód to Rosja lub Chiny.

W poczwórną jedność się zmieni.

Sojusz jakichś 4 państw? Może chodzi o największe potęgi światowe: USA, Rosja, Unia Europejska, Chiny?

Lew na zachodzie, nikczemnie zdradzony

Lew występuje w herbie Wielkiej Brytanii.

Przez swego wyzwoleńca,

Może chodzi tu o wyjście Wielkiej Brytanii z Unii?

Złączon z kogutem dla lewka obrony

Kogut galijski występuje w herbie Francji. Lewek może oznaczać młodego władcę (nowego króla) Wielkiej Brytanii.

Na tron wprowadzi młodzieńca.

Może wkrótce któryś z wnuków zastąpi królową Elżbietę II?

Złamana siła mącicieli świata

Tym razem będzie na wieki.

Rękę wyciągnie brat do swego brata,

Wróg w kraj odejdzie daleki.

U wschodu słońca młot będzie złamany,

Rosja Putina – próbuje przywrócić młot sowiecki w dawnych granicach ZSSR.

Pożarem step jest objęty,

Wojna na Ukrainie. Ukraińskie stepy – oby nie płonęły

Gdy orzeł z młotem zajmą cudze łany

Chodzi tu pewnie o Rosję z dwugłowym orłem w herbie, która usiłuje powrócić do granic ZSRR, które miało w herbie młot. Przejawem tego jest obecna wojna na Ukrainie i zajęcie Krymu.

Nad rzeką w pień jest wycięty.

Bitna Białoruś, bujne Zaporoże

Czyżby wkrótce miała wybuchnąć rewolucja na Białorusi, podobnie jak na Ukrainie?

Pod polskie dążą sztandary.

Białoruś i Ukraina zawrą sojusz z Polską?

Sięga nasz orzeł aż po Czarne Morze,

Wracając na szlak swój stary.

Rozszerzenie Układu Wyszehradzkiego? Odrodzenie Polski Jagiellońskiej?

Witebsk, Odessa, Kijów i Czerkasy –

To Europy bastiony,

Czyżby znów Rzeczpospolita Obojga Narodów, a raczej Rzeczpospolita Wielu Narodów?

A barbarzyńca aż po wieczne czasy

Do Azji ujdzie strwożony.

Rosja cofnie się do Azji?

Warszawa środkiem ustali się świata,

Lecz Polski trzy są stolice.

Za Jagiellonów i królów elekcyjnych mieliśmy 3 stolice: Kraków, Wilno i Warszawa. RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW była wtedy w Europie jedynym państwem wielonarodowym z ustrojem demokracji szlacheckiej – prekursorem dzisiejszej Unii Europejskiej. 

Dalekie błota porzuci Azjata,

A smok odnowi swe lice.

Chodzi tu prawdopodobnie o Chiny, które mają w herbie smoka, i ich ewentualną wojnę z Rosją?

Niedźwiedź upadnie po drugiej wyprawie,

Niedźwiedziem nazywa się czasem Rosję.

Dunaj w przepychu znów tonie,

Czyżby chodziło o Austrię i Węgry?

A kiedy pokój nastąpi w Warszawie,

Trzech królów poi w nim konie.

?! Jakiś zjazd przedstawicieli 3 państw w Warszawie. Może chodzi o obecny zjazd NATO? 

Trzy świata rzeki dadzą trzy korony

Do Układu Wyszehradzkiego obecnie należą oprócz Polski 3 państwa: Węgry, Czechy i Słowacja.

Pomazańcowi z Krakowa.

Może tu chodzić o Jana Pawła II, ale nie bardzo się zgadza, bo już nie żyje i był przywódcą religijnym, a nie politycznym. A może chodzi o prezydenta Andrzeja Dudę, który również pochodzi z Krakowa i jest bardzo religijny?

Cztery na krańcach sojusznicze strony

Znów powtarza się sojusz 4 państw.

Przysięgi złożą mu słowa.

Węgier z Polakiem, gdy połączą dłonie,

Trzy kraje razem z Rumunią

Rumunia, Bułgaria, Słowacja i Czechy.

Przy majestacie polskiego tronu

Wieczną połączą się unią.

Obecna sytuacja polityczna na Ukrainie może wywołać wojnę z Rosją lub ogólnoświatowy kryzys gospodarczy, który złamie Rosję i bogate kraje Zachodu, a Unia może się rozlecieć. Polska straci zaufanie do Unii, w wyniku czego może powstać nowy twór polityczny w Europie Środkowowschodniej pod egidą Polski, którego zalążkiem może być obecny Układ Wyszehradzki. 

A krymski Tatar, gdy dojdzie do rzeki,

Może na Krymie wybuchnie powstanie Tatarów, którzy są tam autochtonami i Krym wraz z Ukrainą przystąpi do Układu Wyszehradzkiego?

Choć wiary swojej nie zmieni –

Polski potężnej uprosi opieki

A może tu chodzi o jakiś uchodźców muzułmańskich, których Polska przygarnie? Może chodzi o uchodźców będących już na Bałkanach?  

I wierny będzie tej ziemi.

Powstanie Polska od morze do morza,

Nawiązanie do Polski Jagiellonów i królów elekcyjnych, która sięgała od Bałtyku po Morze Czarne. Może powstanie  RZECZPOSPOLITA  WIELU  NARODÓW, w której Polacy będą liderami i w ten sposób ziści się marzenie kilku pokoleń Polaków, którzy walczyli o wolną i suwerenną Polskę w granicach przedrozbiorowych!? 

Czekajcie na to pół wieku.

Pół wieku czyli 50 lat? Nie wiadomo, jak liczyć, bo od 1893 r. kiedy przepowiednia powstała, mija 123 lata, a 50 lat przypadło na 1943 r. czyli w czasie II wojny światowej. Natomiast Polska międzywojenna powstała po I wojnie światowej w 1918r., a więc po 25 latach.  W przepowiedniach zawsze jest trochę chaosu i chronologia nie musi się zgadzać.

Chronić nas będzie zawsze łaska Boża,

Więc cierp i módl się człowieku!”

https://wolnemedia.net/nostradamus-iii-wojna-swiatowa-i-rola-wielkiej-polski-a-przeslanki-geopolityczne/

http://muzea.malopolska.pl/obiekty/-/a/26885/1118940